Over ons

Over ons

Welkom bij Joy!Crafts

Wij zijn 15 jaar geleden een import/export-bedrijf gestart in Materialen en Technieken voor de Hobbybranche. WIJ PRODUCEREN ONDER EIGEN LABEL, OP AANVRAAG OOK VOOR U !! Wij leveren in Nederland en wereldwijd aan groothandels en detaillisten. Op onze site ziet u een enorme keuze van inspiratie, in thema's gerangschikt. We hopen dat u nog meer plezier heeft van de aangeschafte materialen.
De site wordt regelmatig aangevuld met nieuwe artikelen, inspiratie en informatie. Dat biedt u de mogelijkheid om wekelijks terug te keren en op de hoogte te blijven van de allernieuwste artikelen, technieken en mogelijkheden. Bij Produkten kan u links in de categoriebalk klikken of rechts op de naam, het aantal of een afbeelding klikken om in de gewenste groep produkten te komen.

Meer dan 30 jaar ervaring

Joy!Crafts is een informeel, toegankelijk familiebedrijf en heeft al 38 jaar ervaring in de hobbybranche. We reizen met enige regelmaat naar onze leveranciers, beurzen om op de hoogte te blijven in onze branche. De produkten worden maandelijks uitgebreid met aanvullende artikelen op bestaande assortiment, maar ook meer en andere groepen creatieve materialen.

Klant worden?

Wanneer u klant wilt worden kunt u een inlog aanvragen. U dient branche gerelateerde producten te verkopen als hobbyspeciaalzaak, een aantoonbare geregistreerde actieve webwinkel, gespecialiseerd in hobbymaterialen of op aanvraag voor specifieke doelgroep de producten gebruiken. Klik op de link die verwijst naar het inschrijfformulier. Nadat u het inschrijfformulier heeft ingevuld verzoeken wij u vriendelijk een kopie van uw inschrijving bij de kamer van koophandel toe te sturen. Wij behouden ons het recht om u geen inlogcode te verstrekken of in te trekken na controle van uw gegevens of bij calamiteiten.
Bent u geintresseerd om produkten onder eigen merk te gaan verkopen, neem contact op met info@joycrafts.nl

http://www.joycraftswebshop.nl

Onze catalogus

Alle produkten die wij leveren vind u op onze website. Wanneer u een produkt wel kan zien, maar niet kan bestellen, is het tijdelijk niet leverbaar.
Onze papieren catalogus vind u bij Nieuws in de boekenkast. Deze is niet helemaal up to date. In de NEWS-uitgaven vindt u aanvullende producten.

Onze visie

Joy!Crafts B.V. wil een mooie lijn creatieve hobby-produkten in de markt zetten om consumenten te inspireren hun creativiteit te verwerken in de mooiste werkstukken, kaarten etc. Wij luisteren naar onze klanten, hun afnemers en de consumenten om samen met hen op nieuwe ideeën te komen en te produceren. Met zorg worden nieuwe artikelen bedacht, ontwikkeld en geproduceerd om uiteindelijk via diverse kanalen bij de consument te komen. Wij zijn gespecialiseerd in het ontwikkelen en produceren van artikelen in de hobby-branche. Innovatie, plezier in hobby en het leveren van kwaliteit zijn onze kernwaarde

Privacy Statement

Privacy Statement
Inleiding
Joycrafts B.V. hecht zeer veel waarde aan de privacygegevens die u aan ons verstrekt. Wij verwerken en gebruiken de gegevens op een zorgvuldige en veilige manier . In dit Privacy Statement kan je lezen over uw rechten met betrekking tot onze verwerking. Wij leggen in dit Privacy Statement uit welke gegevens we verwerken en met welk doel we dat doen. Voor vragen kan je altijd contact opnemen (info@joycrafts.nl) of een brief sturen per post naar onderstaand adres
Wij verzamelen informatie die u aan ons verschaft via mail, telefoon, websites, webshop en social media. Aan de hand van deze informatie kunnen wij u vanuit commercieel oogpunt producten leveren, inzicht krijgen in de behoeften en vanuit klantbetrokkenheid uw gestelde vragen beantwoorden.
Joycrafts B.V. geeft geen persoonlijke gegevens vrij aan derden, tenzij het daartoe door de wet verplicht wordt gesteld. Wij verstrekken geen persoonlijke financiële gegevens aan andere partijen tenzij dit noodzakelijk is om uw bestelling te behandelen, onze factuur te verwerken of fraude te voorkomen of te bestrijden.

Verwerking door Joycrafts B.V.
Dit Privacy- en cookiesbeleid is van toepassing op de gegevensverwerking van Joycrafts B.V.
Joycrafts B.V. is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens.
Joycrafts B.V. is een besloten vennootschap, gevestigd aan de Industrieweg 25, 4051 BW te Ochten, ingeschreven in Kamer van Koophandelregister onder nummer: 11064651
Hieronder vind je een overzicht van doeleinden waarvoor Joycrafts B.V. uw persoonsgegevens verwerkt. Aangegeven wordt welke gegevens voor dat specifieke doel worden gebruikt, wat de juridische grondslag is om deze gegevens te verwerken en hoelang de gegevens worden bewaard.
Verstrekken persoonsgegevens
U heeft uw keuze gemaakt om uw persoonsgegevens vrijwillig aan ons te verstrekken om gebruik te maken van diensten die wij verlenen. Joycrafts B.V. gebruikt uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is en om te voldoen aan wettelijke verplichting.
Noodzakelijk verstrekken persoonsgegevens
Om bij ons te kunnen kopen of een nieuwsbrief, marketingmail te ontvangen is het noodzakelijk om uw gegevens door te geven om het gevraagde product of nieuws te kunnen leveren. Voor een nieuwsbrief of marketingmail is een goedwerkend mailadres nodig. Om artikelen te leveren hebben wij gegevens nodig om op juiste wijze artikelen aan te leveren.

Gegevens delen met anderen
Joycrafts B.V. verstrekt alleen uw persoonsgegevens aan derden indien dit nodig is om uitvoering van de opdracht of overeenkomst tot stand te laten komen of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Wat zijn jouw rechten?
Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschik je over een aantal rechten met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking ervan:

Recht op inzage Persoonsgegevens
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@joycrafts.nl Denk er aan om bij een verzoek tot inzage, wijziging of verwijdering van gegevens duidelijk uw (volledige) naam, adres en woonplaats te vermelden. Joycrafts B.V. zal zo snel mogelijk, maar binnen 31 dagen, op uw verzoek reageren.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.
Recht van bezwaar
Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van Joycrafts B.V. of een derde plaatsvindt, heb je het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

Met welk doel wij persoonsgegevens verwerken
Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
-Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclame
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
-Om goederen en/of diensten bij u af te leveren
-Het afhandelen van uw betaling
-Wij analyseren uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
- IP
- Gegevens over uw activiteiten op onze website voor commercieel belang
- Internetbrowser en apparaat type
-klikgedrag

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens waar en hoe wij deze verwerken:
Voor dienstverlening, klantenbeheer en financiële administratie

NAW-(bedrijfs)gegevens, Telefoonnummer, E-mailadres, Bankgegevens(Naam bank/IBAN/BIC, Saldogegevens, Gegevens die nodig zijn om producten of dienst te leveren.
Deze gegevens worden voor de financiele administratie en grondslag: door wettelijke verplichting gebruikt, bewaard zolang het noodzakelijk is voor dit doeleinde en zolang de wettelijke bewaartermijn loopt.
Het bestellen, verzenden van de produkten, het verlenen van een dienst en de facturatie zijn in grondslag een uitvoering van de overeenkomst, de gegevens worden bewaard zo lang het noodzakelijk is voor dit doeleinde en zolang de wettelijke bewaartermijn loopt.
De direct- en/of social media- marketing, CRM, nieuwsbrief worden gebruikt voor commercieel belang en de grondslag is gerechtvaardigd belang. De gegevens worden bewaard zolang het voor dit doel noodzakelijk is.
De website-analytics worden gebruikt voor commercieel belang om het surfgedrag, klikgedrag en locatie te verwerken. De grondslag is gerechtvaardigd belang. Deze gegevens worden bewaard zolang het voor dit doel noodzakelijk is.

Google Analytics

Joycrafts B.V. maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe de gebruikers de website gebruiken .
De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie.
Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website wordt gebruikt, om rapporten over de website aan Joycrafts B.V. te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.
Google kan informatie aan derden verschaffen indien Google hier wettelijk wordt verplicht of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken.
Joycrafts B.V . heeft hier geen invloed op.
Joycrafts B.V. heeft Google geen toestemming gegeven om via Joycrafts B.V. verkregen analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Beveiliging
Ten allen tijde handhaven wij een beveiligingsniveau bij de verwerking van de persoonsgegevens. We zorgen ervoor dat we ongeoorloofde toegang tot, aanpassing, openbaarmaking of verlies van persoonsgegevens voorkomen. Denk aan zowel technische- als organisatorische maatregelen (zoals toegangscontrole tot onze locaties, en beperkte groep van medewerkers die toegang hebben tot de gegevens, enzovoorts).
Privacy Statement van derden
Joycrafts B.V. werkt samen met externe bedrijven waar persoonlijke gegevens worden verwerkt (salarisadministratie en accountant) en die zorgen dat het ICT-gedeelte blijft draaien, vervoersbedrijven om uw opdrachten uit te voeren. Deze bedrijven hebben hun eigen Privacy Statement.
Op de website staan een aantal links aan naar andere websites vermeld. Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd, kan Joycrafts B.V. geen verantwoordelijkheid dragen voor de omgang met persoonsgegevens door deze organisaties. Lees hiervoor het privacy statement (indien aanwezig) van de betreffende websites.
Wijziging van dit Privacy Statement
Joycrafts B.V. kan dit Privacy Statement aanpassen. De meest actuele versie van het Privacy Statement is altijd via de website van Joycrafts B.V. te raadplegen.

Cookies Statement

Cookie Statement

Dit Cookie Statement beschrijft de cookies waarvan Joycrafts B.V. (hierna ook genoemd als, “we en ons”, gebruik maakt via de website www.Joycrafts.nl (hiernagenoemd de “Website” en voor welk doel deze cookies worden gebruikt.

Wat zijn cookies?
Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die bij je bezoek aan een website worden meegestuurd aan jouw browser en daarna op de harde schijf of in het geheugen van je computer, tablet of mobiele telefoon (hierna: “Apparaat”) worden opgeslagen. De cookies die via de Website worden geplaatst, kunnen jouw Apparaat of de bestanden die daarop opgeslagen staan niet beschadigen.

Welke cookies gebruikt Joycrafts B.V.?
Analytics cookies
Voor het verzamelen van statistieken over het gebruik en bezoek van de Website, maakt Joycrafts B.V. gebruik van analyticsdiensten. Deze gegevens worden door de aanbieder van deze analyticsdiensten geanalyseerd en de resultaten hiervan worden aan Joycrafts B.V. verstrekt. Joycrafts B.V. krijgt op deze manier inzicht in hoe de Website wordt gebruikt en kan aan de hand van die gegevens de Website en/of haar dienstverlening zo nodig aanpassen. Als dat wettelijk verplicht is, kan de analyticsdienst deze informatie aan derden verstrekken. Joycrafts B.V. maakt gebruik van de volgende analyticsdiensten: Google Analytics.
We hebben onze analyticsdiensten zo privacyvriendelijk mogelijk ingesteld. Dat betekent dat we de volgende maatregelen hebben genomen om jouw privacy te beschermen:
1. We hebben een bewerkersovereenkomst gesloten met de aanbieder van de analyticsdienst.
2. We hebben met de aanbieder van de analyticsdienst afgesproken dat de gegevens niet voor andere doeleinden gebruikt mogen worden.
3. Je IP-adres wordt gedeeltelijk versleuteld.

Verwijderen cookies
De toestemming die je hebt gegeven aan Joycrafts B.V. voor het plaatsen en uitlezen van cookies, kun je altijd intrekken door je browser zo in te stellen dat deze geen cookies accepteert of door alle in jouw browser reeds geplaatste cookies te verwijderen. Raadpleeg de helpfunctie van je browser om te zien op welke wijze je de cookies kunt verwijderen.
Je moet er wel rekening mee houden dat het verwijderen van cookies tot gevolg kan hebben dat bepaalde onderdelen van de Website niet of niet goed meer werken.
Het weigeren en verwijderen van cookies heeft alleen gevolgen voor de computer en de browser waarop je deze handeling uitvoert. Als je gebruik maakt van meerdere computers en/of browsers moet je de bovengenoemde handeling(en) voor iedere computer en/of browser herhalen.

Privacy Statement
De mogelijkheid bestaat dat de informatie die door middel van een cookie verzameld wordt persoonsgegevens bevat. Als dat het geval is, is op de verwerking van deze persoonsgegevens tevens het Privacy Statement van Joycrafts B.V. van toepassing. Het Privacy Statement vind je op de Website.

Wijzigingen
Dit Cookie Statement kan worden gewijzigd. Wijzigingen in dit Cookie Statement worden via de Website bekend gemaakt.

Angel Policy

Angelpolicy Joy!Crafts

Joy!Crafts B.V. verwelkomt consumenten, dan wel kunstenaars, welke graag onze auteursrechtelijke afbeeldingen, stempels en uitdraaien van stencils in hun handgemaakte kaarten of werkstukken verwerkt en eventueel verkoopt. Daarvoor geven we toestemming in de vorm van een beperkte licentie voor het gebruik van Joy!Crafts-afbeeldingen voor te verkopen items, onder de volgende criteria:

- Alle producten van Joy!Crafts B.V. zijn vrij te gebruiken voor het maken van wenskaarten en werkstukken voor eigen gebruik. Je kan afbeeldingen van deze wenskaarten en werkstukken tonen op je website, social media, blog enz.
- De wenskaarten en werkstukken mag je verkopen zolang het niet voor commerciële doeleinden is, bij instellingen, een braderie of lokale beurs. Je wenskaart of werkstuk is zelfgemaakt en bestaat uit meer dan 2 onderdelen.
- Op alle afbeeldingen van stencils, stempels, papiersets, papierblokken, knipvellen die geproduceerd zijn door Joy!Crafts B.V. rust een copyright. Aan de ontwerpen is het auteursrecht verleend. De afbeeldingen zijn auteursrechtelijk beschermd en deze mogen niet zonder toestemming worden gekopieerd.
- Deze afbeeldingen mogen niet te koop worden aangeboden op welke manier dan ook. Dat geldt voor de gehele afbeelding, een gedeelte van de afbeelding of een bewerking hiervan.
- Je maakt bij verkoop van meer dan 10 stuks inbreuk op de licentierechten van Joy!Crafts B.V. en de designer die voor Joy!Crafts B.V. ontwerpt.
- Het via internet (gratis of tegen betaling) of op beurzen, markten aangeboden (ingescande) afbeeldingen of uitgedraaide papieren, vilten, of stoffen stansen van onze stencils geldt ook als vermenigvuldiging van auteursrechtelijk beschermde afbeeldingen. Verspreiding is niet toegestaan.
Een Angelpolicy is nodig om onze designers en Joy!Crafts als producent te beschermen tegen misbruik of diefstal van afbeeldingen van Joy!Craftsproducten.

Bij vragen of opmerkingen, neem contact op via info@joycrafts.nl

Vacatures

Op dit moment zijn er geen vacatures.